Fotohut

Op het eigen terrein van Finca Las Abubillas staat een ruime schuilhut voor twee personen opgesteld bij een waterplek waar vogels kunnen drinken en/of badderen. Deze schuilhut is gratis toegankelijk voor onze eigen gasten. De hut is voorzien van spiegelglas, waarin een tweetal luikjes zijn aangebracht waardoor men vogels van dichtbij kan fotograferen.

koekoek

Afhankelijk van het seizoen kunnen allerlei vogelsoorten gezien en gefotografeerd worden. Meestal zijn het zangvogels. Behalve de algemene soorten zoals kool-, pimpel- en staartmees, boomklever, Spaanse mus en rotsmus, komen ook blauwe ekster, ijsvogel, zwarte spreeuw en grauwe gors regelmatig voor de hut langs. Uiteraard kunnen ook allerlei 'rariteiten' worden waargenomen, vooral tijdens de voor- en najaarstrek.
Hieronder volgen een aantal foto's van vogels die bij deze hut zijn gefotografeerd.

Orpheusgrasmus

bleksters

boomklvr

ijsvogel2

grtlstr