Finca Las Abubillas

 

Natuur op onze eigen finca

Op onze eigen finca verblijft u middenin de natuur. Eeuwenoude steeneiken omringen uw vakantiehuis. Dankzij de vele gaten in de eiken komen er tal van dieren voor rondom uw huisje. Er zijn ruim honderd verschillende soorten vogels waargenomen op en boven de finca. Dagelijkse gasten zijn de blauwe ekster, hop, boomklever, zwarte spreeuw, overvliegende monniks- en vale gieren. In het broedseizoen zijn er tevens rotsmussen, Spaanse mussen, roodkopklauwieren, zwarte wouwen en dwergarend.

Jaarlijks broedt er een zwarte wouw of een dwergarend op het eigen terrein, naast tal van andere, meer gewone broedvogels voor Extremadura. Ook zijn er interessante zoogdieren te vinden; vos en steenmarter, soms een Iberische haas en relmuis. Met regelmaat scharrelen er 's nachts wilde zwijnen over het terrein en hebben we sporen gevonden van das.

Ook in floristisch opzicht doet onze dehesa vooral in het voorjaar mee met een overweldigende hoeveelheid typische dehesa bloemen, waartussen leuke soorten te vinden zijn.

Hoe dan ook, wat omringende natuur betreft, komt u zeker tot verrassende waarnemingen.
(Onderstaande foto's zijn allemaal op Finca Las Abubillas gemaakt!)