Finca Las Abubillas

 

Natuur op onze eigen finca

Op onze eigen finca verblijft u middenin de natuur. Eeuwenoude steeneiken omringen uw vakantiehuis. Dankzij de vele gaten in de eiken komen er tal van dieren voor rondom uw huisje. Er zijn ruim honderd verschillende soorten vogels waargenomen op en boven de finca. Dagelijkse gasten zijn de blauwe ekster, hop, boomklever, zwarte spreeuw en overvliegende monniks- en vale gieren. In het broedseizoen zijn er tevens rotsmussen, Spaanse mussen, bijeneters, roodkopklauwieren, zwarte wouwen en dwergarend te zien.

Soms broedt er zelfs een zwarte wouw of een dwergarend op het eigen terrein, naast tal van andere, meer gewone broedvogels voor Extremadura. Ook zijn er interessante zoogdieren te vinden; vos en steenmarter, Egyptische mangoest, soms een Iberische haas en relmuis. Met regelmaat scharrelen er 's nachts wilde zwijnen en dassen over het terrein.

Ook in floristisch opzicht doet onze dehesa vooral in het voorjaar mee met een overweldigende hoeveelheid typische dehesa bloemen, waartussen leuke soorten te vinden zijn.

Hoe dan ook, wat omringende natuur betreft, komt u zeker tot verrassende waarnemingen.
(Onderstaande foto's zijn allemaal op Finca Las Abubillas gemaakt!)