Landbouw en Veeteelt

 

Extremadura, vakantie, vogels, Monfragüe, Nationaal Park, kurkeik aan de rand van olijfgaard

Extremadura kent een landbouwtraditie die eeuwenoud is. De hoofdzakelijk agrarische bevolking heeft in de loop der tijden geleerd hoe met het land en klimaat om te gaan. Dat heeft geresulteerd in landbouw- en veeteeltmethoden die door en door beproefd zijn. In economisch opzicht is Extremadura vooral van belang voor de productie van kurk, houtskool, olijven en ham. Er is nauwelijks enige vorm van industrie. Voor verantwoord (natuur)toerisme heeft het gebied een enorm potentieel. Grote delen van Extremadura zijn gelukkig vrijwel onaangetast gebleven.

Extremadura, vakantie, vogels, Monfragüe, Nationaal Park, runderen in dehesa

Veeteelt speelt een belangrijke rol in de regio. Overal loopt vee; koeien, schapen, geiten en varkens. Hier leeft het vee nog op een manier zoals we het ons van vroeger voor kunnen stellen.

Extremadura, Finca Las Abubillas, vakantie, vogels, rust, stilte, vakantiehuis, Iberisch varken
Door het eeuwenoude systeem van transhumancia, waarbij het vee in het najaar uit de bergen naar het laagland werd verweid en in de voorzomer weer naar de bergweiden werd gebracht, werd voorkomen dat de steppen en dehesas overbegraasd werden. Eeuwenlang heeft het vee deze reis lopend tussen ommuurde paden, de cañadas, afgelegd. Ecologische Hoofdstructuur in optima forma! Zo'n reis nam weken, zo niet maanden in beslag en was voor zowel het vee als de herders een ware beproeving. Door selectief fokken zijn sterke rassen ontstaan die onder dergelijke zware omstandigheden kunnen overleven.

Extremadura, Finca Las Abubillas, vakantie, vogels, rust, stilte, vakantiehuis, transhumancia

Het merino-schaap, van oorsprong Berbers, heeft vanuit Spanje zijn weg over de hele wereld gevonden. Vandaag de dag wordt het vee met vrachtwagens of treinen vervoerd, maar het is uiteraard veel economischer om het voer naar de dieren zelf te brengen, wat nu dan ook gebruikelijk is. Soms zijn er nog bescheiden initiatieven om het oude systeem van transhumancia, via de oeroude cañadas, in ere te herstellen.