WeblogLeuk, al die beesten (16 mei 2015)


We zijn natuurlijk echte natuurliefhebbers en blij met al die vogels en andere dieren die op onze finca voorkomen. De laatste maand werden we blij verrast met de verschijning van steenmarters, die 's nachts de voerplekken van de blauwe eksters komen controleren en genieten van de restanten. Maar, steenmarters blijken ook erg geïnteresseerd om onder de dakpannen van de bungalows te kijken of de jonge mussen al zijn om gegeten te worden. Zo hoorden onze gasten de laatste nachten opeens een flinke plof

(de steenmarter springt vanuit een belendende steeneik op het dak) en daarna gerommel met de dakpannen. Een zaklamp bracht aan het licht dat de marter op het dak zat en pannen aan het heen en weer gooien was.

Niet zo leuk voor de mussen vanzelfsprekend, maar ook niet voor de antieke pannetjes, want toen ik het dak opging om de pannen weer recht te leggen, braken ze gemakkelijk onder mijn voeten en moest ik toch wel een vijftal dakpannen vervangen. Als dat elke nacht zo doorgaat ligt er binnenkort een nieuw dak op. En dat is natuurlijk niet onze bedoeling als echte natuurmensen.
We proberen het op te lossen door enkele takken die dicht bij het dak hangen af te zagen om zo te voorkomen dat de steenmarters gemakkelijk het dak op springen, maar of dat een afdoende oplossing is zal de tijd leren. Dit martertje zal nog wel een staartje hebben denken we zo.